YETERLİLİKLER
Yapı Denetimi1-Yürülükteki İmar Kanunu, Belediyeler Tip İmar Yönetmeliği ve Yapı Denetim Kanununu bilen ve uygulayabilen2-Yaşam boyu öğrenmenin gerektiği bilincini oluşturabilme, bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri izleyebilme, kendini sürekli olarak yenileyebilme ve yenilikleri inşaat sektörüne aktarabilme becerisi kazanabilen3-Yapıya ilişkin metraj ve keşif işlemlerini bir bilgisayar programı aracılığı ve elle yaparak, yaklaşık maliyet hesaplayabilen, hakediş düzenleyebilen4-Yapı malzemelerine ait testleri alet, ekipman, teknik bilgi ve becerisini kullanarak yapan, ilgili detaylı raporları hazırlayıp sonuçlarını değerlendirebilen5-Yapıların güvenilir ve projesine uygun olarak yapılmasını ve diğer mühendislik (elektrik, makina v.b) teknolojisine ilişkin çalışmalar için yeterli teorik ve pratik bilgi düzeyine sahip olan6-Yapı Denetimi Teknikeri, yapılara ilişkin mimarî projelerin hazırlanmasında gerekli çizimleri hem el ile hem de paket programlar yardımıyla bilgisayar ortamında çizebilen7-Yabancı yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip olmak.8-Uygulamada karşısına çıkabilecek güçlendirme projelerini okuyabilecek seviyede güçlendirme hakkında bilgisi olan, deprem bölgelerinde yapılacak binalarda dikkat edilmesi gereken hususları bilen ve bu hususları projelerde ve yerindeki yapılarda arayabilen yeterlilikte olmalıdır9-Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip olmak. 10-Tamamen yapıya yönelik olarak betonarme yapıların, prefabrik yapıların, çelik yapıların, ahşap yapıların vb sistemini teorik olarak bilen ve uygulamalarını kontrol edebilen,11-İnşaat uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanabilme becerisi kazanabilen12-İnşaat sahasının topografik yapısını çıkarıp, değerlendirebilen, basit ölçüm işlemleri yapabilecek düzeyde ölçüm aletlerini kullanabilen13-İnşaat sahası içerisinde iş güvenliğini sağlayacak bir ortam oluşturan ve işçi güvenliği için gerekli tedbirleri alarak, herhangi bir iş kazasında nasıl ve ne şekilde müdahale edebileceğini bilen14-İnşaat alanı ile ilgili mesleki ve etik sorumluluk bilincini oluşturabilen15-Elde edilen teorik ve pratik bilgileri yapı sektöründe kullanılan bir paket programında uygulayarak ulaşılan sonuçları yorumlama ve çizme becerisi kazanan16-Büro ve şantiye organizasyonu yapan, iş planlarını hazırlayan ve yürürlükte olan Kamu İhale Kanununu uygulayabilecek düzeyde teorik bilgiye sahip olan17-Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgi sahibi olmak.

TYYÇ - PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLİŞKİSİ